1 oktober 2013, Leudal | Leudal

Bijeenkomst Jeugdzorg

Tijdens deze 3e bijeenkomst over Jeugdzorg staat het gedwongen kader centraal. De rechterlijke maatregelen (gezinsvoogdij en jeugdreclassering) zullen in het nieuwe stelsel, conform wettelijke bepaling, worden uitgevoerd door een gecertificeerde instelling. Kernvraag: Wat verandert er binnen en in aanloop naar het gedwongen kader?