14 oktober 2014, om 22:00, gemeentehuis Echt | gemeentehuis Echt

Gemeentezaken: commissie Maatschappij

Naast de vaste agendapunten staan vanuit PvdA oogpunt, 3 belangrijke punten op de agenda:
1. WMO-verordening 2015 (hoofdstuk 5)
2. Evaluatie cliëntenparticipatie en verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015
3. Verordening Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2015