16 september 2014, om 22:00, gemeentehuis Echt | gemeentehuis Echt

Gemeentezaken: commissie Maatschappij

Volgens de oorspronkelijke planning zou in deze vergadering speciale aandacht zijn voor nieuwe werkwijze cliëntenraad. Deze staat nu niet meer op de agenda (nog niet klaar?)

Een aantal andere belangrijke agendapunten zijn:

Nota lokaal gezondheidsbeleid:

http://www.echt-susteren.nl/document.php?

m=15&fileid=72296&f=a761c23d69e7c9470ad41b73e7e874ec&attachment=0&c=116441

 

Uitgangspuntennotitie participatiewet regio Midden-Limburg

http://www.echt-susteren.nl/document.php?

m=15&fileid=72301&f=cfcc33de94378e00dd4b580c1e1668f5&attachment=0&c=116443

URL kopiëren en in adresbalk plakken; doorklikken kan helaas niet.