in gesprek met Veteranen uit onze gemeente

25 januari 2018, van 19:30 tot 21:30, van Ool Echt | van Ool Echt

Onze gemeente kent vele veteranen; we willen de zorg rondom hen onder de aandacht brengen en zo nodig actie ondernemen.
Daarom gaan we met een vertegenwoordiger van hen in gesprek.