17 april 2018, van 20:00 tot 22:00, bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

Ledenvergadering PvdA-afdeling

AGENDA:

1. Welkom voorzitter Marlies Koks met terugblik verkiezingen.

2. Kiezen nieuw bestuur.

In onze afdeling wordt het bestuur gekozen voor de zelfde periode als de gemeenteraad. Dit betekent dat alle bestuursleden hun functie ter beschikking stellen, vanwege het raadslidmaatschap mag Stef geen zitting meer hebben in het bestuur Alle functie staan open voor alle leden. Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 12 april bij het secretariaat kenbaar te maken dat zij kandideren

3. Nieuw raadslid Stef van Ool over hoe hij het raadswerk gestalte wil geven. Aansluitend discussie

4. Stef van Ool over de ontwikkelingen aan het (in)formatiefront. Aansluitend discussie

5. Commissieleden. Het is nu nog niet duidelijk of er commissies met burgerleden gevormd worden. Wel willen we al lijnen vast stellen hoe we willen handelen.

6. Mededelingen bestuur

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

8. Sluiting door de voorzitter