2 november 2015, om 22:00, bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

Ledenvergadering

Wees welkom op onze ledenvergadering.
Agenda:

 1. Bezichtiging biermuseum bij Alois
 2. Stand van zaken:
  1. terugblik 2014/2015
  2. werkplan 2015/2016: wat gaan/willen we doen?
  3. begroting 2016
 1. Ervaring crisisopvang vluchtelingen
 2. PvdA “kennisquiz”: wat weet je allemaal van onze partij?
 3. Rondvraag/wat verder ter tafel komt