27 juni 2013, gemeentehuis Echt | gemeentehuis Echt

Raadsvergadering

De ‘belangrijkste’ agendapunten zijn tijdens deze vergadering de rekening 2012, de 1e bestuursrapportage en de kadernota 2014.
In deze bespreking van:  “Wat hebben we verleden jaar gepland? Hoe ver zijn we nu hiermee? Waar moeten we het volgend jaar rekening mee houden?”, zal de PvdA zich vooral richten op:

– werkgelegenheid
– onderdelen WMO
– wonen
– scholing en schoolverlaters
– toekomst jeugdzorg en AWBZ

Verder zijn nog interessante agendapunten:
– startersregeling (woonmogelijkheden voor starters)
– 2020 Keyport (kennisontwikkeling en -behoud voor de regio)