29 augustus 2013, bie Alois, Oude Rijksweg Noord Susteren | bie Alois, Oude Rijksweg Noord Susteren

Steunfractie

Hier bereiden we de commissievergaderingen van september voor.
De commissies behandelen (een aantal van) de agendapunten van de raadsvergadering van 26 september.