6 februari 2014, bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

Steunfractieoverleg raadsvergadering

Op 13 februari vindt de raadsvergadering plaats. Dit steunfractieoverleg is bedoeld om de commissievergadering na te spreken en de raadsvergadering voor te bereiden.