10 november 2013

Algemene Beschouwingen 2013

Donderdag 7 november waren (de laatste) Algemene Beschouwingen van deze raadsperiode.
De begroting was sluitend en de meeste aandacht ging dan ook naar de verschillende beleidsonderdelen.

De PvdA fractie had, vanwege het feit dat we een eenmansfractie zijn, 9 minuten spreektijd. Ons raadslid heeft dus keuzes moeten maken en zich daardoor moeten beperken tot de volgend onderwerpen:

  • Vooruitgang in kwaliteit wat betreft communicatie met de burger;
  • Ontwikkelingen rondom het rangeerterrein als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en laatste project van Stichting Landschapspark Susteren;
  • Sport en Cultuur waarbij Sport duidelijk meer aanwezig is in onze gemeente en cultuur wellicht in de volgende raadsperiode meer aandacht mag krijgen als het aan de PvdA ligt;
  • Hoe ver zijn de onderwijsinstellingen daar waar het gaat om de wijzigingen die er komen wanneer de wet ‘passend onderwijs’ wordt ingevoerd;
  • Het belang van werk en het niet aan de kant hoeven te staan en kunnen meedoen;
  • Het ‘lokaal oormerken’ van extra gelden van het Rijk inzake armoedebestrijding (motie);
  • De rol van de WMO binnen de decentralisaties die voor de deur staan.

Geïnteresseerd?
De hele tekst van de beschouwingen van de PvdA zijn te lezen in het bijgevoegde pfd-bestand.

tekst AB 2013