12 oktober 2014

Algemene Ledenvergadering Gewest

Op 1 november (in de ochtend met mogelijk een uitloop naar de vroege voormiddag) vindt een algemene ledenvergadering plaats.
Let op: het is een verschoven datum (was gepland op 25 oktober)

Agendapunt:

verkiezing van de lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015
De agenda en vergaderorde is als volgt:
– Het gewestbestuur draagt één kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor;
– Uit de vergadering kunnen daaropvolgend één of meerdere tegenkandidaten worden gesteld;
Worden er geen tegenkandidaten gesteld, dan is de door het gewestbestuur voorgedragen kandidaat gekozen.
Worden er wel tegenkandidaten gesteld, dan krijgen alle kandidaten de gelegenheid, om zich aan de deelnemers van de ledenvergadering voor te stellen;
– De leden kunnen, indien gewenst, elke kandidaat bevragen c.q. kort met de kandidaat debatteren;
– Daarna vindt een schriftelijke stemming plaats.

De gewestelijke ledenvergadering heeft een scoutings-, wervings- en selectieplan vastgesteld en een kandidaatstellingscommissie ingesteld. Dit om tot een zorgvuldige beoordeling van kandidaten te komen. Bij de selectie van kandidaten wordt er dan ook met veel factoren rekening gehouden.