5 september 2013

Commissievergadering Maatschappelijke Voorzieningen met 2 belangrijke items:

1. Subsidiëring van educatie aan peuters met een achterstand in de Nederlandse taal. Recent nog heeft de PvdA-fractie vragen gesteld aan het College over het feit dat volgens de Onderwijsinspectie ook in onze gemeente onvoldoende inzet plegen voor- en vroegschoolse educatie (2,5 tot 6 jarigen). Een stap in de goede richting!woordenschat

2. De (regio)visienota om te komen tot een decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015.
Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle zorg voor minderjarigen.
Op 20 juni is de eerste regionale informatiebijeenkomst hierover geweest. Op 16 september wordt in Weert in een bijeenkomst gesproken over participatie vanuit cliëntenperspectief en op 1 oktober zullen we in Leudal een bijeenkomst bijwonen over het gedwongen kader inzake jeugdzorg. Veel informatie is noodzakelijk om tot goede besluitvorming te kunnen komen.