Nadat Weike en Eric zich presenteerden aan de aanwezigen en nadat een uitgebreide (be)vragingsronde was afgerond, werd gestemd.
De 44-jarige wethouder van Brunssum versloeg de huidige fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, Weike Medendorp.
(zo beschrijft 1 Limburg het)
Eric kreeg 36 stemmen, Weike kreeg er 20.
weike
Eric zei een campagne te willen voeren ‘dichtbij de mensen.’
Hij beloofde in alle 33 Limburgse gemeenten campagne te voeren en in te zetten op werk-werk-werk.
We maken er met Eric (en wellicht ook met Weike) een mooie campagne van!