25 april 2015

Gewestelijke ledenvergadering: 25 april, 10.00 uur te Maasbracht

Het was een vergadering met een volle agenda.

Naast de “vaste (jaar)vergaderingspunten”, zoals het vaststellen van het verslag van de gewestelijke vergadering van 7 februari 2015 en de jaarrekening 2014, kwam aan de orde:
– Korte terugblik op verkiezingen PS,
– Voortgang coalitiebesprekingen,
– Voorstel m.b.t. de Rosa-leergang: ALV gewest 250415 inzake Rosa
– Afscheid en welkom statenleden.
Verder werd een motie ingediend inzake het landelijke beleid rondom bed, bad en brood, waarna een interessante discussie tussen de aanwezige leden ontstond.

Vooruitlopend op de ledenvergadering van 30 mei, waarbij het huidige bestuur haar functie neerlegt, werd het manifest ‘met optimisme verbinden’ aangeboden en toegelicht: omgooien van het roer door nieuw elan de partij in te jagen, onze idealen weer prominent te laten gelden en de PvdA weer te verbinden met haar natuurlijke achterban.

Met optimisme verbinden