10 november 2014

Goede resultaten Social Return

In een van de eerste Algemene Beschouwingen uit de vorige raadsperiode, heeft onze PvdA-fractie een motie ingediend , gericht op de invoering van Social Return.
In het kort houdt dit in dat een bepaald percentage van een aanbestedingsbedrag moet worden ingezet om  hen, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, werkervaring op te laten doen. Dit natuurlijk om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

schema social return
Deze week werd het resultaat zichtbaar gemaakt.
Dit bekijkend zijn we er trots op dat we destijds de motie hebben ingediend!