4 juli 2014

In gesprek met Manon Fokke, lid Tweede Kamer? Dat kan!

Graag nodigen wij u allen uit om op woensdag 9 juli a.s. 20.45 uur te met haar in gesprek te gaan.
Locatie is café Bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren.
Manon Fokke is lid van de Tweede Kamer en in die functie houdt zij zich bezig met decentraal bestuur en bestuurlijke vernieuwing én met milieu. Naast moties, amendementen en besluiten waar ze (mede)verantwoordelijk voor is/was, is zij ook “gewoon lid” van de TK-fractie van de PvdA en weet dus ook alles van de andere onderwerpen.

Manon Fokke wil met ons graag in gesprek gaan over de onderwerpen en besluiten binnen de Tweede Kamer in het algemeen en/of de PvdA-fractie specifiek.
Omdat het onderwerp “Zorg” alle aandacht , diepte en tijd verdiend, zal er in september een extra bijeenkomst georganiseerd zal worden met “Zorg” als thema. Naast Manon zal dan ook nog een Zorgwoordvoerder uit de Haag en (waarschijnlijk) iemand van het provinciebestuur/ Provinciale Staten hierbij aanwezig zijn.
We hopen dat u met velen zult komen en neem gerust geïnteresseerden mee; ook niet leden zijn van harte welkom!