In gesprek of discussie met Diederik Samsom? Dat kan!