1 september 2017

Inspanningsbelofte?

“Als het een garantie was, had het wel in de begroting gestaan. Het is een inspanningsbelofte”.

Met deze woorden veegde Mark Rutte de wens van de PvdA van tafel om per direct loonsverhogingen door te voeren voor leerkrachten.

Een week geleden leek er nog hoop, maar hier kwam de VVD-leider toch op terug.
Nu de coalitieonderhandelingen nog steeds voort worden gezet, durven de diverse partijen zich hier schijnbaar niet aan te committeren. Een groeiend tekort aan docenten binnen diverse sectoren van het onderwijs valt ons inziens niet te rijmen met een onbereidheid om te investeren wanneer de mogelijkheden hier wel toe zijn. Asscher heeft zich ingezet, maar het heeft vooralsnog niet mogen baten. Passend onderwijs vraagt ook om passend loon. We kunnen nu alleen maar hopen dat het nieuwe kabinet de daad bij het woord weet te voegen en dat de eerder aangehaalde inspanningsbelofte wordt nageleefd.