2 augustus 2017

Jongeren in Echt-Susteren

“Jongeren zijn de belangrijkste inwoners van onze samenleving, namelijk onze toekomst, en daarom is het van belang hen zeer zorgvuldig te behandelen”.

Dit is het uitgangspunt van het jongerenwerk dat in Echt-Susteren door stichting Menswel wordt beoefend. Als Partij van de Arbeid onderstrepen wij natuurlijk deze visie. Maatschappelijke zorg en ondersteuning zijn voor ons belangrijke onderwerpen waar wij ons in aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen sterk voor willen maken. Het is echter van essentieel belang om te weten wat er zich in de praktijk afspeelt.

Om deze reden hebben wij met onze PvdA afdeling dan ook een bezoek gebracht aan het Talenthouse in Echt, gelegen aan de Diepstraat. Dit is een plek waar jongeren van diverse leeftijden, achtergronden en thuissituaties met elkaar in contact komen. Ook kan met een van de jongerenwerkers het gesprek aangegaan worden om eventuele problemen in het dagelijks leven van iemand bespreekbaar te maken. Voor ons is het een zeer positieve kennismaking geweest en wij willen graag kijken hoe wij dergelijke initiatieven als politieke partij, maar ook als inwoners van onze gemeente, kunnen ondersteunen.