2 december 2014

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld

Op zaterdag 29 november jl., werd in Ool, tijdens een druk bezochte vergadering, het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor provinciale Staten 2015, vastgesteld.

Voor de kandidatelijstgeld dat er twee lijsten zijn (Noord en Zuid) en van elke lijst de eerste 10 kandidaten vastgesteld door de vergadering. Voor de kandidaten van 11 – lijstduwer, geldt dat het bestuur deze mag invullen, ze zijn hiertoe gemandateerd door de vergadering.

Voor onze PvdA-afdeling en gemeente geldt dat Lisa Wolters op 2 lijsten voorkomt: plaats 12 op lijst Noord en plaats 14 op lijst Zuid.
Lisa is 22 jaar oud en in haar “gewone leven” studeert ze geschiedenis en is reeds meerdere jaren leidster bij Scouting.
Samen zullen we campagne voeren, voor en mét Lisa. Campagne voor Lisa en campagne voor Provinciale Staten. Het zijn immers de leden van PS die de leden (en het aantal) van de Eerste Kamer kiezen!
1 v11