Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vastgesteld