20 augustus 2017

Kinderarmoede toegenomen: foute zaak!

Uit recent onderzoek van het CBS is gebleken dat het aantal kinderen in bijstandsgezinnen wederom is toegenomen.
Dit is een trend die al diverse jaren zichtbaar is.

Ook in onze gemeente Echt-Susteren blijkt 4,2% van de minderjarige jongeren in een gezin te wonen dat rond moet komen van een bijstandsuitkering. Voor een compleet overzicht van het onderzoek zie www.cbs.nl.

Als PvdA maken wij ons hier ernstige zorgen over en wij zullen er ons dan ook voor in blijven zetten opdat geen enkel kind buiten de boot hoeft te vallen. Wij houden ons al langer bezig met acties die zich richten op deze kwetsbare doelgroep, te denken aan onze kinderfietsactie en de inzamelingsactiviteiten in het najaar voor de Limburgse voedselbanken. Kinderarmoede zal een belangrijk speerpunt vormen tijdens de campagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Wij hopen dan ook ten zeerste dat wij ons middels een plek binnen de gemeenteraad sterk kunnen maken voor het terugbrengen van aantal kinderen dat de negatieve gevolgen ervaart van het leven in armoede.