20 februari 2015

Kom je naar de jaarvergadering?

Aanstaande dinsdag 24 februari vindt om 20.00 uur
(bij ‘Alois’, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren),
onze jaarvergadering plaats.

Naast de “verplichte agendapunten” van zo’n vergadering:

– notulen vorige jaarvergadering,
– secretarieel en financieel jaarverslag en het
– verslag van de PvdA – afdelingsactiviteiten,
hebben we ook een review van het Ombudsteam.

Het belangrijkste onderwerp is de verkiezingen van Provinciale Staten en de activiteiten hier rondom, op het programma. We hebben een eigen lokale kandidaat: Lisa Wolters.
Lisa huis klein
Stef van Ool is voor deze verkiezing campagneleider en samen zijn ze inmiddels bezig met de opzet van de campagne.
Zij zullen ons informeren over de Limburg-brede campagne en de planning van de acties in onze gemeente.
Steun en inzet van ons allen, een paar uurtjes werk, maakt de campagne grootster en leuker!