25 april 2014

Kom naar de jaarvergadering!

Kom je a.s. maandag, 28 april om 20.00 uur naar Alois (Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren)? We houden er onze jaarvergadering. Naast de “verplichte agendapunten” van zo’n vergadering:

notulen vorige jaarvergadering,
secretarieel en financieel jaarverslag en het
verslag van de PvdA fractie gemeenteraad

hebben we ook bestuursverkiezingen. Het is fijn als een (nieuw) bestuur gesteund wordt door de leden.
Verder heeft het gewestbestuur gevraagd of we willen nadenken een ‘relatie’ aan te gaan met de PvdA uit Maasgouw (en misschien ook Roerdalen).
Er zijn een drietal opties: gewoon zelfstandig verder gaan; samenwerken met de afdelingen Maasgouw en/of Roerdalen of samen met hen opgaan in een nieuwe afdeling. Reden genoeg om samen over na te denken!

Europakandidaten in Limburg
Verder staan de Europese verkiezingen en de activiteiten hier rondom, op het programma. We hebben drie Limburgse kandidaten en die zijn inmiddels bezig met een Limburg-brede campagne op te zetten.

Tot slot willen we kijken of we mee doen aan activiteiten die op 1 mei plaats vinden.

Niet alleen interessant, we zorgen ook dat het gezellig wordt! Voel je welkom en kom!