21 september 2013

Ledenraad in Zwolle: JSF-motie

Binnen de PvdA is al jaren discussie of dit toestel de F16 moet vervangen. Nadat in de TK-fractie en de partij onrust ontstond en donderdag het kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer verscheen, zei Samsom donderdag in Nieuwsuur nog geen standpunt te hebben ingenomen.
Tijdens de ledenraad, vanmiddag in Zwolle, bracht het gewest Friesland, gesteund door meer dan 80 afdelingen, de motie over de vervanging van de JSF.
Hierbij werd de TK-verzocht:
1. om voorafgaand aan besluitvorming in de fractie invulling te geven aan de eerder genoemde moties door:
A) onafhankelijk onderzoek te doen naar geluidsproductie van de JSF en de gevolgen die dit heeft voor de geluidscontouren en de omgeving;
B) volledige beoordeling inclusief alle kosten tussen de JSF en de Saab Gripen,  ook op basis van niet openbare en geactualiseerde informatie;
C) uitvoering van de ADC toets conform de Natuurbeschermingswet;
D) inzicht in de te verwachten economische effecten (incidenteel en structureel).
2. het kabinet op te roepen om het besluit tot de aankoop uit te stellen tot het feitelijke jaar van aankoop (2015), zodat de vragen onder punt 1 op een degelijke manier onderzocht en beantwoord kunnen worden.
De motie werd besproken en na een discussie werd ze deels gewijzigd en vervolgens overgenomen .

Toezeggingen die Samsom deed:

  • De aanschaf gaat niet door als het kabinet niet kan aantonen dat met de 37 toestellen de ambities om mee te doen aan internationale missies moeten worden gehaald.
  • De TK-fractie wil garanties dat de ambities kunnen worden verwezenlijkt binnen het budget van 4,5 miljard.
  • Tevens met het toestel voldoen aan de eisen om de missies uit te kunnenvoeren en binnen de geluidsnormen blijven.
  • Samsom eist een inspanningsverplichting van het kabinet om te zorgen voor maximaal economisch profijt van de ontwikkeling van het toestel.
  • Er is door de fractie nu wel een keuze gemaakt voor de JFS i.p.v. de Saab Gripen, dus motiepunt 1B is een gepasseerd station

In 2015 wordt eventueel voor de aankoop ondertekend. Als deze eisen niet worden ingewilligd ontstaat een nieuwe situatie. Dan ontstaat er een hele nieuwe discussie over de vervanging van de luchtmacht.