29 juli 2014

Nieuwe vergaderkalender gemeentelijke zaken

Ook al zijn we dan niet meer in de raad vertegenwoordigd, we vinden het belangrijk dat de PvdA op de hoogte blijft van de gemeentelijke besluiten en regelgeving.

De besluiten worden dan wel in de gemeenteraad genomen, maar in de verschillende commissievergaderingen bestaat de mogelijkheid van inspraak.

vergaderkalender 2014 2e helft

Bijgevoegd de “gemeentelijke vergaderkalender”.
Van een aantal onderwerpen is nu reeds bekend op welke datum zij besproken worden. Onder het tabblad “agenda” van deze site zijn de afzonderlijke vergadermomenten (én onderwerpen) terug te vinden.