21 mei 2013

Een kort overzicht van de PvdA fractie in onze gemeente.

Algemeen:
Samen met de VVD, het CDA en Lijst Samenwerking vormen we de coalitie van de gemeenteraad. De PvdA heeft geen ‘wethoudersclaim’ neergelegd maar bemenst wel het voorzitterschap van de commissie Maatschappelijke Voorzieningen en plaatsvervangend voorzitterschap van de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen.
De PvdA vormt een eenmansfractie waarbij het raadslid wordt ondersteund door een aantal commissieleden: Wil Schulpen, Lusy Konstantinova, Peter Hoogakker en Pieter van den Kerkhof.

Bij de verschillende onderwerpen die op de agenda staan, blijven we zo veel mogelijk de uitgangspunten van ons kernpuntenprogramma voor ogen te houden: niemand mag aan de kant staan, werk is beter dan een uitkering, aandacht en zorg voor de burger en kleine kernen, integriteit van bestuur, projecten vooraf financieel dekkend en duidelijk.
Binnen de coalitie streven de vier partijen naar één visie en eenduidigheid. Verschillen worden besproken en aansluitend keuzes gemaakt waar we ons alle vier in kunnen vinden.

jaarverslag PvdA-fractie 2011

jaarverslag PvdA-fractie 2012