Opnames op de startdag van ‘Samen voor de Voedselbank’: kom naar Jan Linders.

8 december 2017

Op de startdag van de voedselbankactie (maandag 11 december) trekt L1 met hun radio- en tv-team door de provincie om opnames te maken bij de verschillende activiteiten en dan m.n. bij díe verenigingen/clubs e.d., die al vaker hebben meegedaan.
Wij werden uitgenodigd om op die maandag tussen 10.45 – 11.00 uur al te starten met de actie; L1 komt dan radio- en tv-opnames maken bij Jan Linders in Pey-Echt.
Het geheel duurt niet lang maar als jullie willen meedoen aan de aftrap, wees welkom!