2 februari 2015

Peter van Dijk: voorkomen van radicalisering!

Begin januari werden we allemaal opgeschrikt door de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs.
Parijs ligt niet écht ver van Limburg en dus moeten en mogen we onze ogen niet sluiten voor radicaliserende jongeren. Het afgelopen jaar zijn er ook vanuit Limburg jongeren vertrokken naar het Midden-Oosten om aansluiting te zoeken bij de terreurorganisatie IS
Peter van Dijk, PvdA-deputé, gaat daarom op korte termijn samen met de Limburgse Islamitische Raad, het Provinciaal Platform Minderheden en de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit steviger inzetten op het voorkomen van radicalisering van jongeren.
In eerste instantie moeten alle jongeren zich thuis voelen in Limburg. Zodra er aanwijzingen zijn voor uitsluiting en radicalisering moeten de signalen snel worden opgepakt.
Met name op het vlak van opvoedingsondersteuning (scholen, welzijnswerk e.d.) en voorlichting valt winst te behalen.