PvdA Echt-Susteren neemt deel aan de coalitie

24 april 2018

Kún en wíl je als eenmansfractie deelnemen aan de coalitie?

Politiek betekent…idealen in de praktijk brengen en dit is precies wat voor ons mogelijk is gebleken in de te vormen coalitie.
We hebben speerpunten uit het verkiezingsprogramma een directe plaats weten te geven binnen het coalitieakkoord.

Voor ons staat het investeren in een zorgzame en sociale gemeente centraal. Armoedebestrijding, de zorg voor kwetsbare doelgroepen en duurzaamheid zijn voor ons zeer belangrijke uitgangspunten. Ons raadslid Stef van Ool zal zich er de komende vier jaren voor in gaan zetten om de burger centraal te stellen. Dit wil hij graag gaan doen met alle andere leden van ons gemeentebestuur. Samen vooruit voor Echt-Susteren!