8 mei 2016

Raadsconferentie Sociaal Domein

Dinsdag 10 mei vindt een raadsconferentie (en aansluitend de cie-vergadering Maatschappij) plaats.
Men wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering binnen het sociaal domein.
Na de berichtgeving over de financiële situaties is het noodzakelijk dat iedereen eens wordt bijgepraat.

We zitten dan wel niet meer in de gemeenteraad maar natuurlijk mogen we daarbij (op de publieke tribune) niet ontbreken.

geef zorggeld uit