Raadswerkgroep armoede van start!

18 september 2018

Maandag 17 september was de eerste bijeenkomst van de raadswerkgroep ‘Armoede’.
De voorzitter is geleverd door de PvdA.
Samen met de andere partijen die deelnemen is hiermee een startschot gegeven aan een raadsbrede aanpak van alles dat te maken heeft met armoedebestrijding.
Dit is een van de voornaamste punten uit ons programma en we gaan hier dan ook gemotiveerd mee aan de slag!