15 september 2015

Samen vooruit. Dat is de Partij van de Arbeid.

miljoenennota

Prinsjesdag in zes hoofdpunten!

  1. De economie groeit weer: inkomens groeien, investeringen trekken aan en er worden weer meer huizen verkocht.
  2. We scheppen meer banen: de PvdA wil dat iedereen een kans heeft op een goede baan en mensen die al werk hebben moeten meer overhouden in hun portemonnee. Er komen 100.000 banen bij mede dankzij de belastingherziening.
  3. De lonen stijgen, voor mensen met lage lonen het meest: we hebben het belastingstelsel herzien, het aannemen van mensen is goedkoper gemaakt en mensen met de laagste lonen profiteren het meest. Gemiddeld gaat het om 800 euro per persoon.
  4. Er komt meer tijd en aandacht voor ouderen in verpleeghuizen: we maken ruim 200 miljoen vrij voor zorg en dagactiviteiten.
  5. Er komt langer ouderschapsverlof voor partners: beide ouders moeten een rol kunnen spelen in de zorg voor kinderen. Het kraamverlof voor partners gaat daarom van 2 naar 5 dagen.
  6. De kinderopvang wordt goedkoper: kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Daarom wordt de kinderopvang goedkoper.