Te onthouden data!

26 april 2018

Tijdens onze laatste ledenvergadering hebben we aan aantal data de revue laten passeren.

Schrijf in je agenda:

Betreft eigen acties:
september: kinderfietsactie
december: voedselbankactie

Verdere data:

zaterdag 26 mei: Thijs Wöltgens lezing Kerkrade
zaterdag 16-06: landelijk congres
zaterdag 29 september: Limburgdag

Betreft Provincie/Gewest:

23-06:   gewest vergadering (ALV) profielvaststelling fractie, fractieleden,
fractiefuncties en ev. gedeputeerde. Keuze 1 of 2 lijsten
24-11:   gewestvergadering met vaststelling kandidatenlijst en programma
door leden
15-12:   aftrap PS-verkiezing en kerstborrel