2 januari 2015

Terugblik 2014 – blik gericht op 2015!

De start van het nieuwe jaar is een moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar.
2014 was een jaar waarin, zowel voor onze lokale afdeling als op andere politieke niveaus, veel gebeurd is. Voor onze eigen PvdA-afdeling betekende 2014 afscheid nemen van de lokale politiek: we hadden onvoldoende stemmen om onze zetel in de raad te behouden: na 28 jaar geen PvdA-fractie meer in de gemeente Echt-Susteren.

We hebben echter besloten door te gaan en als afdeling zichtbaar te zijn en te blijven in onze gemeente: in mei hebben we campagne gevoerd voor onze Limburgse kandidaten tijdens de Europees verkiezingen. In juni zijn we twee zaterdagen de straat op gegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de mantelzorgboete. Na de zomer zijn we binnen de provincie van start gegaan met de voorbereidingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten van Limburg: Lisa Wolters wordt onze lokale kandidaat en Stef van Ool neemt de campagne voor haar op zich. Half december deden we mee aan de actie van L1 gericht op het verzamelen van houdbare producten voor de Limburgse voedselbanken. Inmiddels zijn we van start gegaan met de voorbereidingen van de stukken voor het jaarlijkse congres in Utrecht (17 en 18 januari) waarbij tevens de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wordt vastgesteld.

Begrippen als participatiemaatschappij en de drie decentralisaties vulden de politieke agenda van de gemeente. We zitten dan wel niet in de gemeenteraad maar volgen de lokale politiek actief en zullen daar waar we het nodig achten, onze stem laten horen. Zo vinden we bijvoorbeeld dat bewoners van onze gemeente de mogelijkheid moeten hebben hun klachten inzake veranderingen door de decentralisaties, ergens ‘neer te leggen’, anders dan bij de consulent, de klachtencommissie of de rechter. Hier zullen we ons in elk geval sterk voor gaan maken. Ook voor wat andere onderwerpen betreft kunt u op ons blijven rekenen.