29 september 2013

Uit de raadsvergadering van 26 september: visienota Jeugdzorg

Zeven gemeentes uit de regio hebben gewerkt aan de visienota Jeugdzorg en de raden van deze gemeentes hebben deze nota rond deze tijd op de raadsagenda staan.
Een visienota waarin meerdere gemeentes samen afspraken maken voor de nabije toekomst.
Een ontzettend belangrijk onderwerp, vinden wij als PvdA, want vanaf 2015 worden de gemeentes verantwoordelijk voor alles wat met jeugdzorg te maken heeft.
Onze fractie heeft een uitgebreide visie gegeven op de nota. De wethouder zal deze inbreng meenemen in de besprekingen en documenten die nog gaan volgen.

Lees in de bijlage de volledige bijdrage van ons raadslid.

visienota jeugdzorg