1 juli 2013

Uit de raadsvergadering van 27 juni 2013: GMS

Onze fractie heeft ingestemd met de aanschaf van een “gladheidsmeldingssysteem”. (GMS)
De aanschafkosten van € 21.000 lijkt dan wel veel geld maar het apparaat heeft een levensduur van tientallen jaren.
De meting van de wegdektemperatuur is veel objectiever dan de inschattingen, weersverwachtingen, visuele controle e.d. waarmee tot nu toe ingeschat werd of gestrooid moest worden of niet.
Onze winters zijn en blijven onvoorspelbaar en daardoor gaat het ons waarschijnlijk een heleboel besparen aan wachturen, uitrukuren, extra zout en ga maar door. Misschien ontstaat zo ook wat meer ruimte om extra aandacht te geven aan de gebieden rondom seniorenwoningen e.d.

In elk geval, een goede investering met waarschijnlijk een hoog en meetbaar rendement.