9 juli 2015

Uitspraak CDA Echt-Susteren slecht voor imago politiek!

Voor de fusie van de gemeentes Echt en Susteren, was Echt vaker negatief in het nieuws vanwege tumult in de raad. Enkele jaren na de fusie moesten twee wethouders opstappen na een  motie van wantrouwen. Steeds opnieuw kregen de gewone burgers het gevoel dat de lokale politiek niet deugde, dat het eigenbelang en zakkenvullerij was. Steeds opnieuw kreeg het imago van de gemeentepolitiek een knauw.

Zo ook nu weer. Het leek allemaal weer ‘redelijk’ te gaan tot deze week het CDA liet weten dat ‘het incident’ van hun raadslid Penders geen reden was om hem uit de partij te zetten. Ten tijde van de verkiezingen was het argument dat hij nog niet veroordeeld was nu, na nota bene een zwaardere veroordeling in hoger beroep, wordt het geheel betiteld als een incidentje!
Door een uitspraak van de rechterlijke macht te negeren, stelt het CDA zichzelf boven de wet! Met de uitspraken van de fractievoorzitter van het CDA en de voorzitter van de afdeling worden alle normen en waarden met voeten getreden. Hoe staat het met het gevoel voor integriteit? Gaat het om de stemmen of om de zetel?

Een raadslid van welke politieke partij dan ook dient betrouwbaar te zijn en integriteit hoog in het vaandel te hebben staan. Raadsleden hebben immers een voorbeeldfunctie want zij vertegenwoordigen groepen mensen uit de gemeente.
Zoals het nu gebracht wordt, is het uitermate slecht voor het imago van de lokale politiek en hebben we weer allemaal heel wat uit te leggen als het gaat om eerlijkheid en integriteit.

Hopelijk kijkt de landelijke CDA integriteitcommissie alvast verder dan de volgende verkiezingen.
Meer nog is het te hopen dat het veroordeelde raadslid én het lokale CDA-bestuur tot inzicht komen en het vertrouwen van de burgers niet langer blijven beschamen!