Vaststellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst

4 januari 2018

Graag nodigen we u uit voor onze bijeenkomst, vrijdag 5 januari a.s. 20.00 uur bij Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren.

Het programma ziet er als volgt uit:

  1. welkom door de voorzitter en korte uitleg opzet vergadering
  2. bespreken concept verkiezingsprogramma en vaststelling
  3. uitleg procedure en vaststellen kandidatenlijst
  4. aanpassing bestuurssamenstelling
  5. wat verder ter tafel komt
  6. uitleg en ondertekening documenten
  7. woordje nieuwe lijsttrekker

Tot slot willen we samen het glas heffen op het nieuwe jaar.