9 juli 2013

Veilige schoolroute

Op donderdag 4 juli werd het nieuwe fietspad tussen Dieteren en Echt officieel geopend.
Het nieuwe fietspad ligt vrij van de rijbaan en dus is de veiligheid een stuk beter dan voorheen.
De weg voert door de Doort, een van de natuurgebieden van onze gemeente. Naast de recreatieve fietsers wordt deze route veel gebruikt door de schoolgaande jeugd.
Veilige schoolroutes zijn erg belangrijk en het is een goede zaak dat we weer een stap verder zijn wat betreft veiligheid. Voor de fietsers kan het niet veilig genoeg zijn.