Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst Provinciale Staten 2019 vastgesteld

25 november 2018

Op zaterdag 24 november vond de Algemene ledenvergadering plaats. In de ochtend stelden we samen het verkiezingsprogramma vast en de middag werd gebruikt om de kandidatenlijst vast te stellen: een lijst voor Midden- en Noord-Limburg, een lijst voor Zuid-Limburg.

Twee van onze jonge mensen, Lisa Wolters en Lars van Ool kregen op de lijst van Midden- en Noord-Limburg een mooie plek toebedeeld: Lisa op plaats 7 en Lars op plaats 10. Prachtige plaatsen!
Proficiat!
Samen zullen we werken aan een bruisende campagne om volgend jaar maart een mooi resultaat voor onze partij in provinciale StatenĀ  van Limburg te behalen.