19 september 2014

Volle agenda Gewestelijke ledenvergadering

Agnes

Zaterdag 20 september is de Gewestelijke ledenvergadering gepland.

We starten een half uur eerder (09.30 uur) want ons Europarlementslid Agnes Jongerius, zal in een vraaggesprek ingaan op de problemen bij grensoverschrijdende arbeid.

Naast de vaste agendapunten staan in deze vergadering de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen op 18 maart 2015 centraal.

Stand van zaken rondom kandidaatstellingsprocedure, verkiezingsprogramma en campagne zal de rode draad van de vergadering zijn!