15 februari 2016

Welkom op onze jaarvergadering 2016

Wanneer:
donderdag 3 maart, start 19.30 uur
Waar:
bie Alois, Oude Rijksweg Zuid 21 te Susteren

 

 

Programma/agenda:

Formeel gedeelte (19.30-20.00 uur)

 • opening en vaststelling agenda
 • notulen jaarvergadering 24-02-2015 en ledenvergadering 02-11-2015
 • secretarieel jaarverslag
 • inhoudelijk jaarverslag 2015
 • financieel jaarverslag 2015
 • kascontrolecommissie 2016
 • bestuursverkiezingen

Pauze (20.00-20.15 uur)

Ideeën programma lokale verkiezingen 2018 (20.15-20.45 uur)

 • Lisa: hoe het gaat in Horst aan de Maas
 • Stef: hoe het gaat in Maastricht
 • Marlies: stellingen-brainstormspel PMI

Mededelingen (20.45-21.00 uur)

 • Jef: stand van zaken rondom aantal leden
 • Lisa: terugblik congres d.d. 13-02
 • Marlies: terugblik jaarvergadering Gewest d.d. 27-02
 • 70 jaar PvdA: activiteiten Gewest Limburg
 • activiteiten eigen afdeling
 • PvdA land: verkiezingen 2017

Afsluiting met een hapje en een drankje