22 oktober 2013, gemeentehuis Echt | gemeentehuis Echt

1e raadssessie 3D

Eerste discussiebijeenkomst inzake de decentralisaties: Participatie, Jeugdzorg en AWBZ/WMO