19 december 2013, bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

Afdelingsvergadering

Op donderdag 19 december 2013 is er om 20.00 uur een afdelingsvergadering in café Bie Alois, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren. De vergadering staat volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. opening en vaststellen van de agenda
2. notulen vorige afdelingsvergadering
3. ontwerp verkiezingsprogramma
4. ontwerp kandidatenlijst
5. mogelijke lijstverbindingen
6. wat verder ter tafel komt / rondvraag / sluiting
Na afloop gaan de nieuwe lijstkandidaten op de foto en kan de campagne beginnen!