19 april 2014, om 13:00, Midden-Limburg | Midden-Limburg

Bespreking visiedocument inzake sport en ruimte.

In oktober 2013 is tijdens een PvdA-ledenvergadering gesproken over het thema sport en ruimte.
Dit is de basis geweest voor een visiedocument dat recent door GS aangeboden.
Op zaterdag 19 april wil Lars Kockelkoren (PS) dit graag met geïnteresseerden doornemen en samen kijken hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden.
Dekt de inhoud van het document de problematiek waar gemeenten mee worstelen? Op welke wijze kan de provincie gemeenten ondersteunen? Hoe zetten wij een lange termijnvisie neer waar de PvdA lokaal en provinciaal mee uit de voeten kan?

Interesse? Aanmelden via limburg@pvda.nl. Voor het document zelf, klik op de link: https://www.mijnbabs.nl/babsapi/publicdownload.aspx?site=Limburg&id=18161