7 april 2014, om 23:00, bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren | bie Alouis, Oude Rijksweg Noord 21 te Susteren

Evaluatie-overleg

De gemeenteraadsverkiezingen liggen nu 3 weken achter ons en het is een goed moment om met elkaar aan tafel te gaan om te kijken hoe we verder gaan.
Een afvaardiging van het gewestbestuur zal het eerste uur van de vergadering hierbij aanwezig zijn.