3 december 2014, om 22:00 | gemeentehuis Echt

Gemeentezaken: commissie Algemene Zaken

Speciale aandacht voor veiligheidsbeleid, beleidsplan politie en 2e bestuursrapportage