1 december 2014, om 22:00, gemeentehuis Echt | gemeentehuis Echt

Gemeentezaken: commissie Omgeving

Speciale aandacht voor regionale structuurvisie wonen, zorg, woonomgeving