26 oktober 2013, Kösterie Maasbracht | Kösterie Maasbracht

Gewestelijke ledenvergadering

Met o.a. een discussie met werkveld en geïnteresseerde leden van de PvdA over toekomstbestendige sportaccommodaties en verenigingen! Hoe zorgen we ervoor dat we een passend antwoord geven op de gevolgen van de krimp en individualisering?
Met o.a. Jack Opgenoord (directeur Huis van de Sport)